Najlepsze miejsce na inwestowanie w Internecie

Surowce na Forex

Presja na waluty surowcowe utrzymuje się. Waluty surowcowe czarnym koniem inwestycji. Informacje z Chin wsparły waluty surowcowe. To tylko niektóre tytuły informacji skrzętnie odnotowywanych przez graczy na rynku walutowym. Dlaczego Forex jest tak wrażliwy na zmiany cen surowców?

Waluty surowcowe

Waluty krajów, których eksport jest zdominowany przez surowce to tzw. waluty surowcowe (ang. commodity currencies). Do nich należy m.in. dolar kanadyjski, australijski i nowozelandzki, a także, a może przede wszystkim, dolar amerykański. Dolary są wymieniane wśród najważniejszych commodity currencies, ale na całym świecie istnieje jeszcze blisko 60 innych walut surowcowych.
W długich okresach pomiędzy kursem tych walut a ceną surowca istnieje ścisła zależność. Przykładowo, gdy dolar amerykański rośnie, cena złota i ropy naftowej symetrycznie maleje. Ta zależność to książkowy przykład wzajemnych korelacji waluty danego państwa z cenami określonego surowca.

Kurs dolara amerykańskiego a ceny złota

Przykład amerykańskiego dolara i jego związków ze złotem oraz ropą naftową jest prawdopodobnie pierwszym przykładem waluty surowcowej, o którym słyszą adepci gry na Forexie. Zależność pomiędzy tymi wartościami jest odwrotnie proporcjonalna, co oznacza, że gdy cena złota lub ropy naftowej spada, cena dolara rośnie. Dlaczego zachodzi taka reakcja? Złoto wyceniane jest w dolarach amerykańskich. Jednocześnie trzeba pamiętać, że złoto (w odróżnieniu od dolara i wszystkich pozostałych walut) występuje w ograniczonej ilości. Jego wartość nie zmienia się pod wpływem inflacji, czy polityki monetarnej banku centralnego. Złoto zawsze jest w cenie. Gdy kurs dolara spada, dla właścicieli pozostałych walut jest to sygnał do zakupu kruszcu. Podobna zależność wiąże dolara z ropą naftową.

Co ciekawe, ropa naftowa, z której czerpią Amerykanie w dużej mierze pochodzi z Kanady. Tam z kolei zachodzi innego rodzaju zależność pomiędzy walutą a ceną ropy. Gdy kurs ropy rośnie, wzmacnia się dolar kanadyjski. Mocna waluta obniża opłacalność eksportu, zatem maleje podaż, a cena ropy znowu rośnie. Taki mechanizm spirali towarzyszy również innym parom walut i surowców.
Zatem, jeśli cena ropy naftowej rośnie to spada kurs dolara amerykańskiego, a rośnie kurs dolara kanadyjskiego. W parze tych dwóch walut widać więc również określony związek przyczynowo skutkowy.
Oczywiście, w życiu nic nie jest tak proste. Aby zawsze zachodziła ta sama reakcja na akcję, musiałyby nie istnieć inne czynniki zewnętrzne (choćby wojny, polityka międzynarodowa – przypomnijmy sankcje nałożone na Rosję, czy kataklizmy).

Pozostałe waluty i surowce

Podobne zależności, jak w przypadku dolarów amerykańskich i kanadyjskich łączą np. dolara australijskiego ze złotem oraz rudą żelaza, dolara nowozenlandzkiego z indeksem CRB (struktura indeksu oparta jest na surowcach energetycznych, m.in. na ropie naftowej), czy randa (RPA) z platyną i złotem.
Jak widać, żaden rynek nie istnieje w próżni, a wytrawni inwestorzy bacznie obserwują tego rodzaju zjawiska, wykorzystując je nie tylko do wymiany waluty, ale i do handlu surowcami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *