Najlepsze miejsce na inwestowanie w Internecie

Formacja konsolidacji – prostokąta

Wśród formacji cenowych wyróżnić można te zapowiadające odwrócenie trendu i jego kontynuację. Prostokąty należą do drugiej grupy. Możemy rozpoznać je po specyficznym kształcie – przybiera postać trendu bocznego, tzw. konsolidacji. Odbywa się ona pomiędzy dwiema równoległymi do siebie liniami poziomymi. Linie prowadzone są przez dwa maksima i dwa minima. Niezbędne jest ustalenie tych czterech punktów, aby otrzymać formację cenową prostokąta.

Prostokąty – podstawowe informacje

Prostokąt to formacja kontynuacji trendu, będąca jednocześnie trendem konsolidacyjnym. Tworzą go dwie równoległe linie, dlatego też często jest on mylony z inną formacją kontynuacji trendu – flagą. W odróżnieniu od niej linie nie są nachylone w przeciwnym kierunku do dotychczasowego trendu. Na wykresie rozłożone są horyzontalnie, co jest cechą, która pozwala rozpoznać prostokąty podczas analizy technicznej.

Bardzo ważna jest obserwacja prostokątów. Formowane dłużej niż kilka tygodni mogą oznaczać, że nastąpi szersza konsolidacja. To oznacza większe prawdopodobieństwo zmiany dotychczasowego trendu. Ponadto możliwa jest zmiana formacji prostokąta w formację odwrócenia trendu. Podczas trendu wzrostowego prostokąt układa się w podwójny lub potrójny szczyt, a przy trendzie spadkowym może przybrać podwójne lub potrójne dno. Sygnałem sprzedaży jest opuszczenie konsolidacji prostokąta dołem, wybicie w górę sygnalizuje dobre warunki do kupna.

Kiedy formowany jest prostokąt, wolumen powinien stopniowo maleć, co zapowiada jego gwałtowny wzrost po wybiciu ceny z konsolidacji.

Forex – jak grać przy formacji prostokąta

Przy każdym rodzaju inwestycji, niezależnie od tego, jakie instrumenty wybierzemy, istotne jest ustalenie strategii. Opiera się ona nie tylko na wiedzy, ale również na doświadczeniu i analizie technicznej. Forex wymaga od tradera regularnej obserwacji trendu. Posiadając akcje, blisko dna kupujemy, a sprzedajemy blisko szczytu, oczywiście czekamy w pierwszej kolejności na uformowanie się formacji prostokąta. Akcje natychmiast należy sprzedać, kiedy nastąpi wybicie w dół z formacji. Po wybiciu w górę również decydujemy się na sprzedaż, z kolei na odkup po korekcie.

Jeżeli nie posiadamy akcji, przy prostokącie po zwyżce kupujemy na szóstym punkcie zwrotnym, a także po korekcie po wybiciu w górę.

We wszystkich formacjach kontynuacji trendu przy grze Forex, kiedy planujemy zajęcie długiej pozycji podczas trendu wzrostowego, należy ustawić zlecenie w małej odległości powyżej linii oporu. Zlecenie stop-loss najlepiej, kiedy znajduje się tuż poniżej linii dolnej, czyli linii wsparcia. Jeżeli jednak decydujemy się na zajęcie pozycji krótkiej, postępujemy dokładnie odwrotnie, czyli zlecenie powinno znajdować się trochę poniżej linii wsparcia, z kolei stop-loss minimalnie powyżej linii oporu.

Formacje zwiastujące kontynuację trendu w Forex, w tym również prostokąty, po uformowaniu są sygnałem dla inwestora, mówiącym o tym, że cena nie zmieni swojego kierunku. Pamiętaj, że te formacje, w odróżnieniu od formacji odwrócenia trendu, powstają zazwyczaj krócej, proces ten nie powinien trwać dłużej, niż kilkanaście dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *