Najlepsze miejsce na inwestowanie w Internecie

Co to jest stopa procentowa?

Stopy procentowe są narzędziem w rękach państwowych banków centralnych i służą do realizowania polityki monetarnej kraju. To właśnie przez stopy procentowe banki wywierają przemożny wpływ na kursy walut. Inwestorzy na rynku walut, którzy chcą odnosić sukcesy na Forexie muszą śledzić zmiany stóp procentowych i sprawnie na nie reagować.

Skąd biorą się stopy procentowe?

Bank centralny reagując na określoną sytuację gospodarczą w swoim państwie ustala stopy procentowe na takim poziomie, który pozwoli mu utrzymać założony koszt pieniądza. Różne stopy w poszczególnych krajach generują przepływ kapitału, wpływając tym na wartość walut. Biorąc pod uwagę, że banki ustalają stopy procentowe w oparciu o dane płynące z gospodarki, trzeba zauważyć, że właśnie poprzez stopy procentowe wpływ na kursy walut mają pośrednio inne czynniki ekonomiczne.

Jak stopy procentowe wpływają na kurs walut?

Aby lepiej zrozumieć, jak stopy procentowe wpływają na kurs walut można wyobrazić sobie dwa państwa, z których jedno podnosi stopy procentowe. W tym państwie, wraz ze wzrostem stóp procentowych zwiększy się m.in. oprocentowanie lokat. W ten sposób lokowanie kapitału inwestorów nie będzie się już rozkładało na wszystkie państwa równomiernie, gdyż większość z nich przeniesie swój kapitał do kraju z bardziej opłacalnymi lokatami.
Aby lokowanie środków (lub np. zakup obligacji) było w ogóle możliwe, zagraniczni inwestorzy będą wymieniać swoją walutę na walutę państwa, w którym chcą tę lokatę założyć. W ten sposób rośnie popyt na daną walutę, a w ślad za tym wzrasta wartość waluty kraju o wyższych stopach procentowych.

Stopy procentowe a inne wskaźniki ekonomiczne

Można by pomyśleć, że skoro podwyżka stóp procentowych powoduje napływ kapitału i wzrost wartości waluty, to państwa powinny bez końca stosować to rozwiązanie. W ekonomii jednak zależności są dużo bardziej skomplikowane.
Niskie stopy procentowe i niska wartość waluty napędza eksport, a hamuje import. Ma to swoje odbicie we wzroście produktu krajowego brutto.
Wzrost eksportu netto powoduje, że na rodzimym rynku ogranicza się podaż. Mniej towarów oznacza wzrost inflacji. W tym przypadku bank centralny, aby zahamować eksport, podwyższa stopy procentowe. Wzrasta wartość waluty, napędza się import, a wyhamowuje eksport. Machina zależności nieustannie pracuje.

Wnioski dla inwestora

Gracze na giełdzie Forex muszą obserwować ruchy banków centralnych i śledzić komunikaty o zmianie stóp procentowych. W ten sposób stwarzają sobie szansę na szybkie wychwycenie zmiany i generowanie zysku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *