Najlepsze miejsce na inwestowanie w Internecie

Czym jest oscylator %R?

Williams % R jest wskaźnikiem analizy technicznej, który wykorzystują inwestorzy na rynku Forex, ale też na giełdzie papierów wartościowych, czy na giełdzie towarowej. Ten wskaźnik ma wiele zalet. Choć został opracowany dla interwału dziennego, to można go dużym sukcesem wykorzystać przy transakcjach krótkoterminowych oraz długoterminowych. Williams %R ma też tę szczególną cechę, że można go stosować w złożonych systemach inwestowania.

Co to, budowa, wykorzystanie

Czym jest oscylator %R?

Oscylator %R ma zbliżone cechy do oscylatora stochastycznego. Oscylatore stochatyczny ze względu na swoją prostotę i łatwość stosowania jest bardzo popularnym narzędziem w rękach graczy. Jest to wskaźnik momentu i jako taki służy do porównywania cen zamknięcia w danym momencie z cenami zamknięcia w danym okresie. W oscylatorze stochatycznym punktem odniesienia są wartości maksymalne. To odróżnia go od oscylatora %R, który odnosi się do cen minimalnych.
Wskaźnik Williamsa %R wychwytuje momenty, w których badany instrument jest albo przewartościowany, albo niedowartościowany.
Wzór na obliczenie oscylatora %R:
%R=(Hn-C)/(Hn-Ln) X100

C – ostatnia cena zamknięcia,
Hn maksimum z n sesji,
Ln minimum z n sesji.
Oscylator %R jest kreślony na odwrotnej skali, niż oscylator stochastyczny, czy na skali od -100 do 0. Analizę należy rozpocząć od wyznaczenia poziomu wykupienia oraz wyprzedania. Poziom wyprzedania najlepiej zaznaczyć na poziomie od 0% do 20% (jest to poziom oznaczający niedowartościowanie instrumentu). Poziom wykupienia warto wyznaczyć w przedziale od 80% do 100% (poziom oznaczający przewartościowanie instrumentu).

Sygnały

Sygnał do wyprzedaży instrumentu jest generowany w przypadku przekroczenia poziomu 0% – 20%, zaś sygnał do wykupienia – w momencie spadku wskaźnika poniżej -80% w kierunku -100%.
Oczywiście, gdy kursowi waluty towarzyszy trend spadkowy lub wzrostowy trzeba wspomagać się innymi wskaźnikami, gdyż w przypadku wyraźnych trendów przewartościowanie lub niedowartościowanie nie musi być równoznaczne z szybką zmianą kierunku.
Zdecydowanie lepsze efekty stosowania wskaźnika %R widoczne są w przypadku szerokich i zmiennych konsolidacji (kurs w trendzie horyzontalnymi i duże wahania cen).

Podsumowanie

Wskaźnik Williams Percent Range jest polecany do stosowania przy różnych interwałach. Można go użyć przy analizie bieżącej, jak i historycznej. Wskaźnik szybko reaguje na zmiany, co jest jego dużym plusem. Jako minus można wskazać konieczność użycia również innych wskaźników i sprawdzalność w większości tylko w warunkach dużych wahań cen i przy trendzie horyzontalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *