Najlepsze miejsce na inwestowanie w Internecie

Jakie są najpopularniejsze formacje techniczne (rgr, orgr, flaga, chorągiew, trójkąt)

Formacje techniczne, czyli obrazy przebiegów zmienności kursów tworzące specyficzne kształty. Rozpoznanie formacji pozwala traderom przewidzieć, jak będzie zmieniać się kierunek danego trendu. Do trafnego rozpoznawania trendów potrzeba nieco czasu, ale dzięki tej umiejętności możliwe jest zajmowanie właściwych pozycji i zbieranie zysków.

Jak powstały formacje techniczne?

Planowanie działań na giełdzie walutowej opiera się o pewne, powtarzalne mechanizmy, które rządzą nie tylko ekonomią, ale i zachowaniami ludzkimi. Inwestorzy zwykle zachowują tak samo w określonych sytuacjach, czyli kupują, wstrzymują się, zbywają. Na tej podstawie zostały utworzone formacje, a ich baczni obserwatorzy przewidują jak zachowa się większość inwestorów i co stanie się z kursem waluty w podobnych warunkach.

Analiza techniczna formacji

Analiza techniczna formacji sprowadza się do obserwacji bieżącego wykresu danej pary walutowej i porównanie go formacjami technicznymi. Przy porównywaniu bierze się pod uwagę czas, przebieg kursu oraz wielkość obrotu. W ten sposób można ocenić najbliższą przyszłość na rynku walut.
Formacje techniczne można podzielić na dwie grupy:
• formacje odwrócenia trendu,
• formacje potwierdzenia trendu.
Formacje odwrócenia trendu
Formacje odwrócenia trendu podpowiadają inwestorom, by zajęli pozycje przeciwne w stosunku do aktualnej. Do najbardziej znanych formacji w tej grupie należą:
• formacja głowy i ramion (RGR),
• formacja odwróconej głowy i ramion (oRGR),
• formacja podwójnego szczytu,
• formacja podwójnego dna,
• formacja potrójnego szczytu,
• formacja potrójnego dna,
• formacja zaokrąglonego szczytu,
• formacja zaokrąglonego dna,
• formacja wachlarza,
• formacja odwróconego wachlarza,
• formacja klina zwyżkującego,
• formacja klina zniżkującego,
• formacja V,
• formacja odwrócone V.
Formacje potwierdzenia trendu
Potwierdzenie trendu przedstawia kontynuację danego trendu po załamaniu (przerwie). Do najpopularniejszych formacji tego typu zalicza się:
• formacja kwadratu i prostokąta,
• formacja flagi,
• formacja chorągiewki,
• formacja klina,
• formacja rombu i diamentu,
• formacja trójkąta.

Jak odczytywać najpopularniejsze formacje?

Formacja RGR – Ramiona Głowa Ramiona buduje się przez kilka miesięcy i najczęściej zapowiada odwrócenie trendu. Składa się z trzech następujących po sobie szczytów, z których środkowy jest najwyższy. Sygnałem do sprzedaży jest przełamanie linii szyi, czyli linii tworzonej przez dwa dołki między ramionami a głową.
Przeciwieństwem tej formacji jest oRGR, czyli trzy dołki, z których środkowy jest najgłębszy. Formacja ta daje sygnał do kupowania w momencie przełamania linii szyi.
Formacje flagi i chorągiewki są symptomatyczne dla silnych ruchów cenowych, zarówno w dół, jak i w górę. Tworzone są w ciągu ok. trzech tygodni. Obie formacje poprzedza silny ruch w kierunku trendu. W przypadku flagi tworzy się równoległobok nieco pochylony w kierunku przeciwnym do trendu, a w przypadku chorągwi tworzy się trójkąt. Po wystąpieniu tej formacji następuje kontynuacja trendu.
Formacja trójkąta to wykres rozpoczynający się od najszerszego miejsca, po czym następują wahania ceny w dół i w górę w granicach formacji, a kończy się na najwęższym miejscu. Formacja oznacza spadek zainteresowania inwestorów daną walutą. Wybicie najczęściej przychodzi zanim linie tworzące trójkąt nie zejdą się ze sobą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *